Anna Mattsson (foto)

Anna Mattsson född 1882-02-04 i Persberg, Färnebo utvandrade från Heleneborg, Kristinehamn 1903-08-08 (Emibas Värmland).
Hon åkte tillsammans med sin man Karl August och sonen Tage Valter från Göteborg 24 aug 1903 (Emihamn) och vidare från Liverpool 28 aug med Cedric (bild)
De ankom till New York 5 sept och Tage Valter var då 1 år och 2 mån.
De skulle till Annas svåger R L Yeager i Meridan, Iowa och hade biljett till slutdestinationen och £10. (passagerarlista , original)

1910 bodde Anna och Carl med sönerna Tage V och Carl L i Seattle Ward 11, King, Washington. (US Census 1910 , original)

1920 bodde Anna och Carl med Valter och Lawrence i Seattle, King, Washington (US Census 1920 , original)

1930 bodde Anna och Carl med yngste sonen, som nu kallades Lawrence, i Seattle, King, Washington. De ägde sin bostad som värderades till 2.000 dollar. (US Census 1930 , original)